Skip to content

Zgrzewarka jest przewidziana do instalowania w linii produkcji siatek w zakladach elementów prefabrykowanych systemu W-70

7 miesięcy ago

223 words

Zgrzewarka jest przewidziana do instalowania w linii produkcji siatek w zakładach elementów prefabrykowanych systemu W-70. Może być ona stosowana w zakładach prefabrykacji innych systemów, w których konstrukcja siatek jest zbliżona do W-70. W zgrzewarce tej pręty wzdłużne są wkładane w prowadnice zgrzewarki, zaś pręty poprzeczne w specjalny pojemnik. W momencie, gdy pręt poprzeczny opadnie między elektrody, następuje opuszczenie za pomocą siłowników hydraulicznych elektrod górnych, które dociskają złącza krzyżowe (pręty podłużne z poprzecznymi). W czasie docisku następuje włączenie prądu i zgrzewanie. Po zgrzewaniu elektrody zostają podniesione i następuje przesunięcie siatki uprzednio odległość. Następnie zostaje automatycznie podany kolejny pręt poprzeczny i proces zgrzewania powtarza się. Wykonana siatka ze stołu odbiorczego zgrzewarki jest przenoszona na wózek transportowy. Podczas zabierania gotowej siatki należy dostarczyć do zgrze warki pręty na siatkę następną. Dane techniczne tej maszyny są następujące: – czas cyklu zgrzewania (24 prętów wzdłużnych ) 6 8 -s, – maksymalna liczba prętów wzdłużnych 24, minimalny rozstaw prętów wzdłużnych 60 mm, rozstaw prętów poprzecznych 50 400 mm, – liczba osób obsługi 2, długość linii 15 m powierzchnia zajmowana przez linię 65 – masa 6600 kg, – układ sterowania tyrystorowy. [patrz też: agenci bardzo specjalni cda, olx szczecin, sprężyny kieszeniowe ]

Powiązane tematy z artykułem: agenci bardzo specjalni cda olx szczecin sprężyny kieszeniowe