Skip to content

TECHNOLOGIA WYKONYWANIA, INNYCH AKCESORIÓW Z METALU

7 miesięcy ago

153 words

TECHNOLOGIA WYKONYWANIA, INNYCH AKCESORIÓW Z METALU. Sposób wykonywania dodatkowego wyposażenia elementów zbrojeń jest uzależniony od liczby tych akcesoriów. Z uwagi na ich różnorodność ( śruby, nakrętki, płaskowniki, kątowniki, ceowniki, pręty uchwyty, okucia, rury itp. ) oraz stan, w jakim mają znajdować się w elemencie prefabrykowanym (obrobienie zgrubne, cynkowanie, miedziowanie; kadmowanie, zabezpieczone tworzywem sztucznym itp. ) można wyodrębnić dwie grupy tych akcesoriów. Pierwsza z nich produkowana będzie w zakładach specjalistycznych druga zaś, mniej liczna i mniej skomplikowana wytwarzana jest w jednostkach organizacyjnych zakładu prefabrykatów. W tym przypadku stosowane są typowe technologie obróbki skrawaniem (cięcie, struganie, toczenie, frezowanie, wiercenie): obróbki plastycznej (cięcie, gięcie, tłoczenie, kucie), czy też obróbki termicznej (cięcie, łączenie, hartowanie, opuszczanie). Jednostki organizacyjne mogą być wyposażo ne w dodatkowe oprzyrządowanie do relacji tych operacji technologicznych. [hasła pokrewne: osiedle leszczynowe, agenci bardzo specjalni cda, psb mrówka tczew ]

Powiązane tematy z artykułem: agenci bardzo specjalni cda osiedle leszczynowe psb mrówka tczew