Skip to content

Tag: psb mrówka tczew

wytrzymalosc na rozciaganie obniza sie i material staje sie przewulkanizowany

7 miesięcy ago

221 words

W miarę przedłużania czasu wulkanizacji wytrzymałość na rozciąganie obniża się i materiał staje się przewulkanizowany. Przy użyciu pewnych przyśpieszaczy można jednak utrzymać optymalną wytrzymałość na rozciąganie ,w ciągu dość długiego czasu wulkanizacji. Np. optymalną wartość otrzymuje się w ciągu 30 minut wulkanizacji w temperaturze 140°C; przy użyciu katalizatora dającego korzystny efekt hamujący analogiczny stan osiąga…

Przyspieszacze o dzialaniu opózniajacym

7 miesięcy ago

187 words

Przyśpieszacze o działaniu opóźniającym: Największą trudnością na jaką napotyka się przy użyciu szybkich przyśpieszaczy jest podwulkanizowanie się mieszanki podczas jej przerobu lub podczas jej magazynowania przed wulkanizacją. Jest to wywołane zbyt szybkim działaniem przyśpieszacza, powodującym wulkanizacją już w niskich temperaturach. Z tych względów poszukiwano takiego przyśpieszacza, który dawałby pożądaną szybką wulkanizację, jednak nie wulkanizowałby materiału…

PRZYKLADY Z TWÓRCZOSCI NIEKTÓRYCH ARCHITEKTÓW SZKLO W TWORCZOSCI

7 miesięcy ago

306 words

PRZYKŁADY Z TWÓRCZOŚCI NIEKTÓRYCH ARCHITEKTÓW SZKŁO W TWORCZOŚCI MIES VAN DER ROHE Van der Rohe miał niezbędną cechę charakteryzującą wielkich twórców, a mianowicie obok niezwykłej fantazji i odwagi – nadzwyczajne wyczucie rzeczywistości. Czy chcemy powiedzieć, że był realistą? Na pewno nie. Jeżeli tyle zdziałał, to właśnie dlatego, że był piewcą piękna i marzycielem, który pragnął…

Pompy wodociagowe

7 miesięcy ago

128 words

Pompy wodociągowe ,i kanalizacyjne Pompa wodociągowa jest pompą stojącą jednostronnie działającą. Zaletą jej jest małe zapotrzebowanie miejsca. Podobnie budowane są pompy bliźniacze i trójniacze. Żeliwny nurnik daje się łatwo uszczelniać z zewnątrz. W pompach wodociągowych są zawory pierścieniowe, natomiast w kanalizacyjnych – kulowe.

Pompy do prób

7 miesięcy ago

121 words

Pompy do prób Próby szczelności i wytrzymałości rurociągów, zbiorników, butli, kotłów parowych itp. urządzeń znajdujących się pod ciśnieniem przeprowadza się za pomocą ręcznych pomp do prób. Najprostsza pompa do prób -100 atn. Posiada ona nurnik poruszany ręcznie za dźwigni. Kadłub umocowany jest na zbiorniku otwartym, z którego pobierana jest woda do prób.

KOAGULACJA

7 miesięcy ago

125 words

Metoda ta jest stosowana w wodociągach miejskich i przemysłowych, przy urządzeniach zmiękczania wód twardych oraz przy oczyszczaniu wód mętnych ze źródeł wód powierzchniowych i na jej zasadzie wykonano wiele oddzielnych nowych konstrukcji klarowników oraz przebudowuje się istniejące osadniki, zwłaszcza pionowe. Daje to możność uzyskania większej wydajności osadników bez potrzeby wykonania dodatkowych budowli oraz pozwala zmniejszyć…

Proces chemiczny, powodujacy przemijajaca twardosc wody

7 miesięcy ago

174 words

Proces chemiczny, powodujący przemijającą twardość wody, odbywa się według równania: A12(S04)3 + 3Ca (HC03)2 = 2Al(OH)3 + 3CaS04 + 6C02 A12(S04)a + 3Mg (HC03h = 2Al(OH)3 + 3MgS04 + 6C02 Gdy woda surowa jest bardzo miękka lub alkaliczna, to w celu powiększenia skutku koagulacji należy dodawać do wody zawierającej koagulant wapno gaszone Ca(OH)2, sodę lub…

Mieszalniki sa stosowane w postaci kanalów z przegródkami midankowymi

7 miesięcy ago

134 words

Niektóre środki stężające stosuje się na sucho w stanie zmielonym, z większości jednak tych środków przygotowuje się roztwór 5+10% w zbiornikach kwasoodpornych. Przed wejściem do mieszalnika roztwór przepływa przez rozdzielacz, w którym reguluje się dopływ roztworu i pomocniczych środków chemicznych, np. wapna lub sody. Mieszalniki są stosowane w postaci kanałów z przegródkami midankowymi lub z…

Dzialanie zgrzewarki jest nastepujace

7 miesięcy ago

182 words

Działanie zgrzewarki jest następujące. Pręty podłużne, wyprostowane na prościarce rolkowej, po przeciągnięciu przez tuleje prowadzące, są prowadzone w kierunku elektrod. Agregat Nosenki po wyprostowaniu i obcięciu pręta wysyła impuls uruchamiający mechanizm zabierakowy, podający pręty z rynny na pochylnię. Gdy pręt zostaje przyciągnięty do elektromagnesów ustalających jego położenie zostaje wysłany impuls do zaworów elektropneumatycznych mechanizmu docisku…