Skip to content

Tag: psb mrówka strzelce opolskie

wytrzymalosc na rozciaganie obniza sie i material staje sie przewulkanizowany

7 miesięcy ago

221 words

W miarę przedłużania czasu wulkanizacji wytrzymałość na rozciąganie obniża się i materiał staje się przewulkanizowany. Przy użyciu pewnych przyśpieszaczy można jednak utrzymać optymalną wytrzymałość na rozciąganie ,w ciągu dość długiego czasu wulkanizacji. Np. optymalną wartość otrzymuje się w ciągu 30 minut wulkanizacji w temperaturze 140°C; przy użyciu katalizatora dającego korzystny efekt hamujący analogiczny stan osiąga…

Przyspieszacze o dzialaniu opózniajacym

7 miesięcy ago

187 words

Przyśpieszacze o działaniu opóźniającym: Największą trudnością na jaką napotyka się przy użyciu szybkich przyśpieszaczy jest podwulkanizowanie się mieszanki podczas jej przerobu lub podczas jej magazynowania przed wulkanizacją. Jest to wywołane zbyt szybkim działaniem przyśpieszacza, powodującym wulkanizacją już w niskich temperaturach. Z tych względów poszukiwano takiego przyśpieszacza, który dawałby pożądaną szybką wulkanizację, jednak nie wulkanizowałby materiału…

przezroczyste szklo lane

7 miesięcy ago

173 words

Dzięki rozwojowi techniki szklarskiej w późniejszych okresach renesansu oraz w okresie baroku przezroczyste szkło lane, prawie bezbarwne, o większych niż . dotychczas wymiarach, coraz bardziej wypiera szkło barwne. Powierzchnie okien, wyłożone szkłem wypukłym, dają nieznane dotychczas efekty plastyczne na skutek gry refleksów, a jednocześnie – co jest ważniejsze – nie pozwalają na wgląd do wnętrz.…

Szklo formuje przestrzen

7 miesięcy ago

167 words

Szkło formuje przestrzeń. Na szybach refleks, nieodłączny przymiot szkła. Neutra jest zawsze twórczy. Gdybyśmy porównali twórczość: architektoniczną z kompozytorską, to przez całe życie pisze on jedną operę i jednym . kieruje się motywem przewodnim.

Powietrzniki ssawny i tloczny

7 miesięcy ago

218 words

Powietrzniki ssawny i tłoczny są wspólne dla wszystkich cylindrów . Objętość ich jest bardzo mała. Zawór tłoczny umieszczony jest nad ssawnym i przyciśnięty pokrywą. Wał korbowy podparty w dwu łożyskach. Wodziki poruszają się w prowadnicach i wraz z wałem oraz łącznikami są szczelnie osłonięte .

Pompy do prób

7 miesięcy ago

121 words

Pompy do prób Próby szczelności i wytrzymałości rurociągów, zbiorników, butli, kotłów parowych itp. urządzeń znajdujących się pod ciśnieniem przeprowadza się za pomocą ręcznych pomp do prób. Najprostsza pompa do prób -100 atn. Posiada ona nurnik poruszany ręcznie za dźwigni. Kadłub umocowany jest na zbiorniku otwartym, z którego pobierana jest woda do prób.

Pompy czerpalne

7 miesięcy ago

135 words

Pompy czerpalne Pompy czerpalne obecnie używane są w tych wypadkach, gdy konieczne jest podnoszenie cieczy z głębi ziemi, a inne typy pomp do tego celu się nadające (odśrodkowe, strumieniowe, mamutowe) z pewnych względów nie mogą być zastosowane. Pompy czerpalne o średnicy cylindra poniżej 100 mm wyposażone są w zawory kulowe, zaś pompy o średnicy od…

Pompa parowa Duplex

7 miesięcy ago

118 words

Pompa parowa Duplex Mniej skomplikowana i dlatego więcej rozpowszechniona jest pompa Diipbe wynaleziona przez Henry R. Worthingtona w 1848 roku. Składa się ona z dwu równolegle położonych cylindrów napędowych (parowych lub sprężonego powietrza) i dwu cylindrów obustronnie działających pomp. Zasada działania pompy Duplex polega na sterowaniu suwaka rozdzielczego cylindra napędowego, znajdującego się po jednej stronie…

Kazdy tlok powoduje ruch drugiego

7 miesięcy ago

175 words

Każdy tłok powoduje ruch drugiego nim sam zatrzyma się, wobec tego pompa daje się uruchamiać w każdym położeniu tłoków. Przy końcu każdego skoku w ruchu tłoków zachodzi krótka przerwa wpływająca korzystnie na ruch zaworów. Prędkość tłoka na całej długości skoku jest prawie stała, dzięki czemu objętości powietrzników wypadają bardzo małe lub nie ma ich wcale.…

POMPY ROTACYJNE

7 miesięcy ago

156 words

POMPY ROTACYJNE 1. Wstęp Zasysanie i wytłaczanie cieczy w pompach rotacyjnych odbywa się na skutek ruchu obrotowego (stąd nazwa rotacyjne) organu czynnego zmieniającego objętość komory ssawnej i tłocznej. Pod wpływem tych zmian ciecz zostaje zassana do wnętrza pompy i wytłoczona z niej na zewnątrz. Pompy rotacyjne nie mają ani zaworów, ani powietrzników, ponieważ sam organ…