Skip to content

Proces technologiczny koagulacji

4 tygodnie ago

104 words

Proces technologiczny koagulacji wody polega na następujących czynnościach : 1) transport środków stężających, magazynowanie i dostarczanie z magazynu do zbiorników; 2) przygotowanie roztworu w zbiornikach; 3) przeprowadzenie roztworu przez rozdzielacz; 4) wprowadzenie roztworu do mieszalnika i szybkie oraz dokładne wymieszanie z całą ilością wody przeznaczonej do klarowania; 5) pozostawienie wody wymieszanej przez pewien okres czasu w spokoju w celu ułatwienia reakcji chemicznej i powstawania kłaczków. W magazynie krytym i suchym przechowuje się co najmniej 4-tygodniowy zapas środków stężających, zgromadzony w warstwach grubości od 1 do 1,5 m. [przypisy: wikęd okna, psb mrówka wadowice, perfekt chełm ]

Powiązane tematy z artykułem: perfekt chełm psb mrówka wadowice wikęd okna