Skip to content

Powietrzniki ssawny i tloczny

1 miesiąc ago

215 words

Powietrzniki ssawny i tłoczny są wspólne dla wszystkich cylindrów . Objętość ich jest bardzo mała. Zawór tłoczny umieszczony jest nad ssawnym i przyciśnięty pokrywą. Wał korbowy podparty w dwu łożyskach. Wodziki poruszają się w prowadnicach i wraz z wałem oraz łącznikami są szczelnie osłonięte . Podobna pompa firmy KSB są również stosowane w urządzeniach hydroforowych i do zasilania kotłowni . Do małych urządzeń hydroforowych stosuje się niekiedy pompy stojące różnicowe z tłokiem zaworowym. Niektóre pompy tłokowe pracujące w urządzeniach hydroforowych mają: a) sterowany zawór napowietrzający i b) blokowany zawór bezpieczeństwa. Sterouxinie zaworu napowietrzającego polega na otwieraniu przez pływak (znajdujący się w zbiorniku wodno-powietrznym) dopływu powietrza atmosferycznego do przewodu połączonego z zaworem napowietrzającym, gdy zwierciadło wody w zbiorniku przekroczy poziom graniczny. Zbiornik wodno-powietrzny zaopatrzony w tego rodzaju urządzenie może nie mieć wodowskazu. Blokowany zawór bezpieczeństwa po przekroczeniu określonego ciśnienia otwiera obieg wody między obu powietrznikami i pozostaje w ,tym położeniu tak długo, jak długo przyczyna powodująca wyższe ciśnienie nie zostanie usunięta i zawór bezpieczeństwa nie zostanie odblokowany. [więcej w: bramki rozsuwane, kabiny toaletowe, donepezil ]

Powiązane tematy z artykułem: bramki rozsuwane donepezil kabiny toaletowe