Skip to content

Suwak cylindra jest sterowany przez zabierak tloczyska

3 miesiące ago

191 words

Suwak cylindra jest sterowany przez zabierak tłoczyska należący do cylindra za pośrednictwem dźwigni jednoramiennej, zaś suwak cylindra przez zabierak tłoczyska należącego do cylindra za pośrednictwem dźwigni dwuramiennej. Suwaki mają luz osiowy , na skutek czego nakrętka osadzona na drążku suwakowym wykonuje w położeniach krańcowych jałowe przesunięcia. W położeniu dolny kanał wlotowy i górny kanał wylotowy…

Pompa parowa Duplex

3 miesiące ago

118 words

Pompa parowa Duplex Mniej skomplikowana i dlatego więcej rozpowszechniona jest pompa Diipbe wynaleziona przez Henry R. Worthingtona w 1848 roku. Składa się ona z dwu równolegle położonych cylindrów napędowych (parowych lub sprężonego powietrza) i dwu cylindrów obustronnie działających pomp. Zasada działania pompy Duplex polega na sterowaniu suwaka rozdzielczego cylindra napędowego, znajdującego się po jednej stronie…

Pompa parowa Simplex

3 miesiące ago

152 words

Pompa parowa Simplex Pompa parowa Simplex składa się z jednego cylindra parowego i jednego pompowego. Sterowanie maszyny parowej odbywa się według kilku systemów. System Knorra . W skrzynce suwakowej cylindra parowego znajduje się główny suwak połączony z tłoczkami sterującymi . Para wpływająca do skrzynki suwakowej przesuwa suwak w lewo i przez otwór w skrzynce oraz…

Pompy czerpalne

3 miesiące ago

135 words

Pompy czerpalne Pompy czerpalne obecnie używane są w tych wypadkach, gdy konieczne jest podnoszenie cieczy z głębi ziemi, a inne typy pomp do tego celu się nadające (odśrodkowe, strumieniowe, mamutowe) z pewnych względów nie mogą być zastosowane. Pompy czerpalne o średnicy cylindra poniżej 100 mm wyposażone są w zawory kulowe, zaś pompy o średnicy od…

Objetosc przestrzeni zawartej miedzy sasiednimi lopatkami

3 miesiące ago

169 words

Używa się je do tłoczenia wody, olejów, kwasów, ługów, podawania paliw płynnych do kotłów, wytwarzania ciśnienia w obwodach hydraulicznej regulacji i mechanizacji, podawania koagulantów i roztworów bez zanieczyszczeń mechanicznych, w obiegach chłodzących, smarujących itp. celów. Często spotykaną w użyciu pompą łopatkową jest pompa mimośrodowa nieodciążona z wlotem, zewnętrznym. Składa się ona z korpusu , w…

POMPY ROTACYJNE

3 miesiące ago

156 words

POMPY ROTACYJNE 1. Wstęp Zasysanie i wytłaczanie cieczy w pompach rotacyjnych odbywa się na skutek ruchu obrotowego (stąd nazwa rotacyjne) organu czynnego zmieniającego objętość komory ssawnej i tłocznej. Pod wpływem tych zmian ciecz zostaje zassana do wnętrza pompy i wytłoczona z niej na zewnątrz. Pompy rotacyjne nie mają ani zaworów, ani powietrzników, ponieważ sam organ…

Powstale sprezenie pary zatrzymuje tlok

3 miesiące ago

160 words

Poruszając się w dół tłok za pośrednictwem dźwigni dwuramiennej przesuwa nakrętkę suwakową cylindra ku górze, powodując zamknięcie dolnego kanału wylotowego cylindra, przesłoniętego również przez tłok . Powstałe sprężenie pary zatrzymuje tłok . Podczas ruchu tłoka otwarty zostaje dolny kanał wylotowy cylindra. Bezpośrednio przed zatrzymaniem się tłoka n zamknięty zostaje górny kanał wylotowy i zanim tłok…

Kazdy tlok powoduje ruch drugiego

3 miesiące ago

175 words

Każdy tłok powoduje ruch drugiego nim sam zatrzyma się, wobec tego pompa daje się uruchamiać w każdym położeniu tłoków. Przy końcu każdego skoku w ruchu tłoków zachodzi krótka przerwa wpływająca korzystnie na ruch zaworów. Prędkość tłoka na całej długości skoku jest prawie stała, dzięki czemu objętości powietrzników wypadają bardzo małe lub nie ma ich wcale.…

Praca pompy z predkoscia tloka mniejsza od nominalnej

3 miesiące ago

216 words

Praca pompy z prędkością tłoka mniejszą od nominalnej jest nieekonomiczna z powodu długiego czasu trwania skraplania pary przez stykanie się jej z chłodniejszymi ściankami cylindra. Z opisu działania pomp bezkorbowych wynika, że w cylindrze maszyny parowej nie zachodzi rozprężenie pary, lecz praca wykonywana jest wskutek ciśnienia wywartego na tłok przez cały okres jego ruchu. Pompy…