Skip to content

Merkaptobenzotiazol

7 miesięcy ago

145 words

Merkaptobenzotiazol jest to żółty proszek, topiący się w stanie czystym w temperaturze 176°C, o ciężarze właściwym 1,42. Ma on charakterystyczny ostry zapach oraz gorzki smak, który mają również produkty otrzymane przy jego zastosowaniu. Ponieważ nie jest trujący, jest zupełnie bezpieczny w użyciu. Rozpuszczalny jest w alkaliach, alkoholu, acetonie, eterze oraz benzenie. Merkaptobenzotiazol najlepiej działa w obecności tlenku cynkowego oraz kwasu stearowego. Merkaptobenzotiazol zalicza się do tak zwanych półultraprzyśpieszaczy. Do mieszanek zawierających niewielkie ilości napełniaczy stosuje się go w ilości 1%; przy dużej ilości napełniaczy podwyższa się tę ilość do 1,5%. Dodatek siarki waha się zwykle w granicach od 2,0 do 3,5%; większy dodatek siarki stosuje się przy użyciu napełniaczy absorbujących, jak np. sadzy lub kaolinu. [więcej w: sprężyny kieszeniowe , psb świdnica , montaż siatki ogrodzeniowej cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: montaż siatki ogrodzeniowej cennik psb świdnica sprężyny kieszeniowe