Skip to content

Maszyna jest wyposazona w 10 transformatorów o ogólnej mocy 350 kVA

7 miesięcy ago

201 words

Maszyna jest wyposażona w 10 transformatorów o ogólnej mocy 350 kVA. Szybkość zgrzewania jest taka, że zapewnia wydajność do 2 m bieżących siatki na minutę. Ogólnie należy stwierdzić, że wszystkie zgrzewarki wielopunktowe maję podobne rozwiązania konstrukcyjne i prawie identyczny schemat działania, polegający na zgrzewaniu prętów poprzecznych w czasie przerw w cyklicznym przesuwaniu prętów podłużnych. Zasadnicze różnice w działaniu tych urządzeń polegają na: – podawaniu prętów poprzecznych: w sposób ręczny prostopadle do przesuwających się prętów podłużnych lub przez opadanie uprzednio pociętych prętów poprzecznych znajdujących się w pojemniku nad przesuwającymi się prętami podłużnymi, – sposobie przesuwu siatki: przez zaczepienie zaczepów za pręty poprzeczne lup przez uchwycenie za pręty podłużne. Ten drugi sposób przesuwu siatki jest bardziej racjonalny, bowiem nie powoduje deformacji prętów poprzecznych i zapewnia otrzyman ie prawidłowych wymiarów siatki. Tłoki cylindrów pneumatycznych przesuwając się w prawo obracają koło zębate, które jest zazębione z dolne częścią karetki. Karetka przesunąwszy się w lewo, w pobliżu głowicy zgrzewającej podnosi zaczepy. [patrz też: wikęd okna, psb świdnica, modelarstwo kartonowe forum ]

Powiązane tematy z artykułem: modelarstwo kartonowe forum psb świdnica wikęd okna