Skip to content

Laczenie stali zbrojeniowej poprzez spawanie

7 miesięcy ago

259 words

Łączenie stali zbrojeniowej poprzez spawanie. Istotą spawania jest łączenie poszczególnych części zbrojenia ze stosowaniem dodatkowego materiału elektrody, zbliżonego swoimi właściwościami do właściwości materiału łączonych elementów. Istnieje wiele rodzajów spawania, z których najbardziej rozpowszechnionymi są spawanie gazowe i łukowe spawanie elektryczne. Spawanie gazowe polega na rozgrzaniu spawanych miejsc i elektrody do temperatury topliwości ciepłem powstałym podczas spalania gazu. Ten rodzaj spawania jest przy produkcji zbrojeń stosowany nie często. Stosowany jest do łączenia prętów o małych średnicach oraz do łączenia detali o małych przekrojach. Częściej stosowanym rodzajem spawania jest spawanie łukiem elektrycznym. Spawanie za pomocą łuku elektrycznego polega na rozgrzaniu spawanych miejsc i elektrod do temperatury topliwości ciepłem wydzielającym się w łuku Volty. W warunkach przeciętnych temperatura łuku -w strefie elektr ody i w strefie powyżej jeziorka ciekłego metalu wynosi od 2100 do 26000C, natomiast temperatura w słupku samego łuku wzdłuż jego osi wynosi przeszło 50000C. Przy spawaniu łukiem elektrycznym przewody doprowadzające prąd ze źródła prądu podłączone są do uchwytu elektrod oraz spawanych elementów. Po założeniu elektrody do uchwytu spawacz dotyka nią do miejsca spawania łączonych elementów. W tym momencie zostaje włączony prąd elektryczny, który przepływa przez utworzony w ten sposób obwód. [hasła pokrewne: polistyrenu ekstrudowanego, mrówka włoszczowa, montaż siatki ogrodzeniowej cennik ]

Powiązane tematy z artykułem: montaż siatki ogrodzeniowej cennik mrówka włoszczowa polistyrenu ekstrudowanego