Skip to content

Kazdy rodzaj naprawy powinien byc nalezycie przygotowany

2 miesiące ago

127 words

Naprawie głównej poddaje się pompę tłokową lub nurnikową co 4 lata ruchu. Przy ciężkich warunkach pracy może zajść potrzeba przeprowadzenia naprawy po krótszym czasie ruchu. Naprawa główna obejmuje zupełną rozbiórkę pompy oraz rurociągu ssawnego, dokładne zbadanie stopnia zużycia części, wymianę lub naprawę zużytych części, czynności wchodzące w zakres naprawy bieżącej i średniej, złożenie pompy, wykonanie wykresów indykatorowych oraz pomiary i próby badawcze (wydajności, wysokości podnoszenia, zużycia energii). Każdy rodzaj naprawy powinien być należycie przygotowany, zorganizowany i wykonany przez fachowców. Terminowe przeprowadzanie napraw chroni przed nieprzewidzianymi i długimi przerwami w ruchu pomp oraz przedłuża jej żywotność. [podobne: pompa ciepła powietrze powietrze, polistyrenu ekstrudowanego, modelarstwo kartonowe forum ]

Powiązane tematy z artykułem: modelarstwo kartonowe forum polistyrenu ekstrudowanego pompa ciepła powietrze powietrze