Skip to content

filtrowania przez osad zawieszony

2 miesiące ago

101 words

Dzieje się to. dzięki temu, że kłaczki zawiesin wytrącone za pomocą ciał stężających (koagulantów) zatrzymują cząsteczki zanieczyszczeń w przepływającej wodzie, tworząc warstewkę osadu zawieszonego, który jest jak gdyby filtrem dla wody klarowanej. Tę właściwość – filtrowania przez osad zawieszony – nazwano zasadą osadzania adsorpcyjnego. Na tej zasadzie kandydat nauk technicznych E. N. Tietierkin opracował metodę klarowania wody, która po paroletnim doskonaleniu znalazła zastosowanie w praktyce oczyszczania wody, wykazując przewagę nad osadzaniem zwykłym. [patrz też: wyłaz dachowy wymiary, perfekt chełm, dokumenty do pozwolenia na budowę ]

Powiązane tematy z artykułem: dokumenty do pozwolenia na budowę perfekt chełm wyłaz dachowy wymiary