Skip to content

Filtracja polega na przepuszczaniu wody przez warstwe porowatego materialu filtracyjnego

7 miesięcy ago

120 words

Filtracja polega na przepuszczaniu wody przez warstwę porowatego materiału filtracyjnego. Na powierzchni i w porach tego materiału zatrzymują się najdrobniejsze zawiesiny, jak również organizmy roślinne i zwierzęce wraz z większością bakterii. Porowaty materiał filtracyjny z naturalnego kruszywa mineralnego nazywany jest złożem lub ośrodkiem filtrującym, urządzenie zaś, w którym filtracja się odbywa, a więc zbiornik ze złożem, urządzenia do dostarczania wody surowej, zbiorniki do gromadzenia wody przefiltrowanej oraz urządzenia do przemywania złoża, nazywa się filtrem. Filtracja może być naturalna, gdy materiałem filtrującym jest grunt naturalny, oraz sztuczna przez usypane warstwy piasku. [więcej w: agenci bardzo specjalni cda, modelarstwo kartonowe forum, psb świdnica ]

Powiązane tematy z artykułem: agenci bardzo specjalni cda modelarstwo kartonowe forum psb świdnica