Skip to content

Dzialanie merkaptobenzotiazolu

6 miesięcy ago

219 words

Działanie merkaptobenzotiazolu rozpoczyna się w niskich temperaturach, co powoduje podwulkanizowywanie materiału już podczas walcowania. Czas wulkanizacji zwykłej mieszanki w temperaturze 100°C wynosi przy użyciu merkaptobenzotiazolu kilka godzin, w temperaturze 120°C – poniżej dwóch godzin, w temperaturze 140°C – pół godziny, w temperaturze zaś 160°C – tylko kilka minut. Przy sporządzaniu mieszanki należy pamiętać o tym, że obecność materiałów alkalicznych aktywuje merkaptobenzotiazol i mieszanka ma skłonność do przewulkanizowania . Z tego powodu alkaliczny regenerat kauczukowy, sole amonowe, dwufenyloguanidynę, magnezję itp. należy stosować z wielką ostrożnością. Z innych zalet merkaptobenzotiazolu należy wymienić jego odporność na działanie światła oraz to, że nie zabarwia mieszanki. Przy różnych stopniach wulkanizacji nadaje on materiałom wysoki moduł. Produkty otrzymane przy jego użyciu posiadają większą odporność na starzenie. Najważniejszym przyśpieszaczem był Vulkacit A2; powstawał on na drodze reakcji merkaptobenzotiazolu z dwuetyleaminą. Stosowano go zarówno do kauczuku naturalnego, jak i do różnych typów Buny. Ze względu na to, że przy użyciu merkaptobenzotiazolu mieszanki ulegały łatwo przewulkamzowaniu, próbowano stosować różne jego pochodne. Pomyślne wyniki osiągnięto przy użyciu dwusiarczku dwubenzotiazolu. Przyśpieszacz ten posiada zalety merkaptobenzotiazolu, lecz nie powoduje przedwczesnej wulkanizacji mieszanki. [przypisy: mrówka włoszczowa , wikęd okna , psb mrówka świdnica ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka włoszczowa psb mrówka świdnica wikęd okna