Skip to content

Dwufenyloguanidyna

6 miesięcy ago

188 words

Dwufenyloguanidyna jest jednym z najpopularniejszych przyśpieszaczy. Jest to krystaliczny biały proszek, o temperaturze topnienia 145°C i o ciężarze właściwym 1,1. Nie posiada zapachu, nie działa trująco oraz wykazuje małą tendencję do podwulkanizowywania mieszanki na walcach. Działa ona dopiero w obecności tlenku cynkowego lub magnezji albo glejty. Stosuje się ją w ilości od 0,5 de 1°1o przy dodatku siarki w ilości 3,5°/0. Wprawdzie wyroby gumowe, do których została użyta, są bardzo mocne i sprężyste, nie poprawia ona zupełnie własności starzenia kauczuku, co znacznie obniża jej wartość. Użyta do mieszanek z GR-S działa słabo. Do kauczuku naturalnego oraz do kauczuków syntetycznych najczęściej jako przyśpieszacze wulkanizacji stosuje się sulfamidy, Dwusiarczek czterometylotiuramu Jest to żółtawy proszek o temperaturze topnienia 151°C. Rozpuszca się w benzenie, dwusiarczku węgla, chlorowanych rozpuszczalnikach i acetonie, lecz jest prawie nierozpuszczalny w benzynie, alkoholu i wodzie. Nie jest trując, ma charakterystyczny zapach i nie zabarwia mieszanek, do których został użyty. [patrz też: mrówka włoszczowa , wikęd okna , psb mrówka świdnica ]

Powiązane tematy z artykułem: mrówka włoszczowa psb mrówka świdnica wikęd okna